PHP Dersleri
Temel Bilgiler
PHP Nedir?
PHP Kurulumu
PHP Kod Yapısı
PHP Değişkenleri
PHP String İşlemleri
PHP Operatörleri (İşleçleri)
PHP If Else Deyimi
PHP Switch Kodu
PHP Array (Dize)
PHP While Döngüsü
PHP For Döngüsü
PHP Fonksiyonları
PHP Form İşlemleri

PHP İleri Düzey
PHP Tarih ve Saat
PHP Include
PHP Dosya İşlemleri
PHP Cookies (Çerezler)
PHP Sessions (Oturumlar)
PHP E-Mail
PHP Veritabanı İşlemleri

Bağlantılar
HTML Dersleri
JavaScript Dersleri
CSS Dersleri
ASP Dersleri
PHP Dersleri
MySQL Komutları
jQuery Dersleri
Venus Programlama

Ana Sayfa Bize Ulaşın

PHP Tarih ve SaatSunucu saatini PHP'de date( biçim, zaman ) fonksiyonu ile kullanırız. İlk parametre, tarih formatının nasıl olacağını bildirmemize yarar ve zorunludur.

d -> 01 - 31 arasında değer alan gün.
m -> 01 - 12 arasında değer alan ay.
Y -> XXXX şeklinde 4 haneli yıl değeri.
G -> 00 - 23 arasında değer alan saat değeri.
i -> 00 - 59 arasında değer alan dakika değeri.
s -> 00 - 59 arasında değer alan saniye değeri.

<?php
  echo date("d/m/Y G:i:s");
?>
  

İkinci parametre olan zamanı belirtmediğimiz için şu andaki zamanı dikkate alır ve aşağıdaki şekilde görünür:

25/07/2011 19:13:49
  

Tanımlı bir tarihi gösterirken ikinci parametreyi kullanmalıyız. PHP'de Unix saati gösterilir. Geçerli Unix saatini görmek için time() fonksiyonu kullanılabilir.

<?php

  echo time() . "<br />";
  // 1311610741 gösterir (Unix Zaman Dilimi)

  echo date("d/m/Y G:i:s", time());
  // Şu andaki tarih ve saati gösterir.

?>
  

Bir UNIX zaman dilimi tanımlamak için mktime() fonksiyonu kullanabiliriz. Örneğin geçerli güne 1 ekleyerek yarını yazdıralım:

<?php
  $yarin = mktime(0,0,0,date("m"),date("d")+1,date("Y"));
  echo date("d/m/Y G:i:s", $yarin); // Yarın bu zamanı verir.
?>
  

Tüm hakları saklıdır. Lütfen kaynak belirtmeden sitenizde yayınlamayın. Web Sitesi © 2014