PHP Dersleri
Temel Bilgiler
PHP Nedir?
PHP Kurulumu
PHP Kod Yapısı
PHP Değişkenleri
PHP String İşlemleri
PHP Operatörleri (İşleçleri)
PHP If Else Deyimi
PHP Switch Kodu
PHP Array (Dize)
PHP While Döngüsü
PHP For Döngüsü
PHP Fonksiyonları
PHP Form İşlemleri

PHP İleri Düzey
PHP Tarih ve Saat
PHP Include
PHP Dosya İşlemleri
PHP Cookies (Çerezler)
PHP Sessions (Oturumlar)
PHP E-Mail
PHP Veritabanı İşlemleri

Bağlantılar
HTML Dersleri
JavaScript Dersleri
CSS Dersleri
ASP Dersleri
PHP Dersleri
MySQL Komutları
jQuery Dersleri
Venus Programlama

Ana Sayfa Bize Ulaşın

PHP If Else DeyimiKoşullara Dayalı İşlemleri Gerçekleştirme

Kod yazarken sıklıkla kullanılan koşul belirteçleri, duruma bağlı olarak işlemler yapmamıza olanak sağlar. Genel yapıları 3 şekildedir:

1. if ( koşul ) - koşul gerçekleşirse komut uygulanır.

2. if ( koşul ) else ... - koşul gerçekleşmez ise ELSE'de belirtilenler uygulanır.

3. if ( koşul ) elseif (koşul ) else ... - İlk koşul gerçekleşmezse alternatif koşullar elseif ile belirtilebilir.

Örnekler

Aşağıdaki örnekte $islem 4 değerini alır, koşul cümlesi olarak yazdığımızda php bize bu yargının doğru olduğunu echo da belirttiğimiz cümle ile gösterir:

<?php
  $islem = 2 + 2;

  if ( $islem == 4 ) {
   echo "2 + 2, 4 eder!";
  }
?>
  

NOT: Koşul gerçekleşirse yapılacaklar { ... } şeklinde belirtilir. Ancak yapılacak iş tek satırlık ise direkt altına yazarak işlem yaptırtabiliriz:

<?php
  $islem = 2 + 2;

  if ( $islem == 4 )
   echo "2 + 2, 4 eder!";
?>
  

Aşağıdaki örnekte koşul gerçekleşmezse ELSE ile php'ye ne yapacağını söylüyoruz:

<?php
  $benim_sayim = 5;

  if ( $benim_sayim == 4 )
   echo "Benim sayım 4!";
  else
   echo "Benim sayım 4'ten farklı!";
?>
  

Ve son olarak araya bir koşul daha alarak yukarıda 3. yapıda bahsettiğimiz ELSEIF kullanımına bakıyoruz:

<?php
  $sayi_tut = 6;

  if ( $sayi_tut < 5 )
   echo "Sayım 5'den küçük!";
  elseif ( $sayi_tut > 5 )
   echo "Sayım 5'den büyük!";
  else
   echo "Sayım 5!";
?>
  

Tüm hakları saklıdır. Lütfen kaynak belirtmeden sitenizde yayınlamayın. Web Sitesi © 2014