PHP Dersleri
Temel Bilgiler
PHP Nedir?
PHP Kurulumu
PHP Kod Yapısı
PHP Değişkenleri
PHP String İşlemleri
PHP Operatörleri (İşleçleri)
PHP If Else Deyimi
PHP Switch Kodu
PHP Array (Dize)
PHP While Döngüsü
PHP For Döngüsü
PHP Fonksiyonları
PHP Form İşlemleri

PHP İleri Düzey
PHP Tarih ve Saat
PHP Include
PHP Dosya İşlemleri
PHP Cookies (Çerezler)
PHP Sessions (Oturumlar)
PHP E-Mail
PHP Veritabanı İşlemleri

Bağlantılar
HTML Dersleri
JavaScript Dersleri
CSS Dersleri
ASP Dersleri
PHP Dersleri
MySQL Komutları
jQuery Dersleri
Venus Programlama

Ana Sayfa Bize Ulaşın

PHP String İşlemleriGenel Bakış

PHP'de alfasayısal yani içerisinde harf, sayı vb. barındıran değişkenlerin kullanımından ve bunlara özel işaret ve fonksiyonlardan bahsedelim.

1. Bir alfasayısal değeri belirtirken tırnak işareti kullanabildiğimiz gibi (') üst ayıraç da kullanabiliriz.

<?php
  $kelime = "Hatasız Kul Olmaz.";

  $kelime = 'Hatasız Kul Olmaz.'; // Yukarıdakinin aynısı

  echo $kelime;
?>
  

Bu kodu çalıştırsaydık, sunucu bize aşağıdakini gönderecekti:

Hatasız Kul Olmaz.
  

2.. Tırnak işareti kullandığımız string değerlerde değişkenleri bunların içerisinde kullanabilmekteyiz.

<?php
  $adet = 7;

  $kelime = "$adet kedi beni $adet!";

  echo $kelime;
?>
  

Bu kodu çalıştırsaydık, sunucu bize aşağıdakini gönderecekti:

7 kedi beni 7!
  

3.. Alfasayısal değeri belirtirken tırnak ve üst ayraç kullanımına dikkat etmek gerekir. Aşağıda hata verecek ve vermeyecek kullanımlar bir arada gösterilmiştir:

<?php
  $kelime = "İstanbul'dan kız mı alınır?"; // Doğru

  $kelime = 'İstanbul'dan kız mı alınır?'; // Yanlış, doğrusu:
  $kelime = 'İstanbul\'dan kız mı alınır?'; // Doğru

  $kelime = "İstanbul'dan "kız mı" alınır?"; // Yanlış, doğrusu:
  $kelime = "İstanbul'dan \"kız mı\" alınır?";; // Doğru
?>
  

Görüldüğü üzere bir değişken hangi karakterle başladıysa, içerisinde yer alan bu tarz karakterler kaçış işareti ile (\) belirtilmelidir. Aksi takdirde hata verecektir.

Kelimeleri Birleştirme (.)

Sadece string değişkenlerde geçerli olarak değişkenler arası nokta işareti kullanarak kelimeler birleştirilebilir.

<?php
  $kelime1 = "Hatasız Kul Olmaz.";
  $kelime2 = "Hatamla Sev Beni.";

  echo $kelime1 . " " . $kelime2;
?>
  

Bu kodu çalıştırsaydık, sunucu bize aşağıdakini gönderecekti:

Hatasız Kul Olmaz. Hatamla Sev Beni.
  

strlen() Fonksiyonu

Değişkenin karakter uzunluğunu (harf sayısı) verir.

<?php
  $kelime = "Neden Ben?";

  echo strlen( $kelime );
?>
  

Bu kodu çalıştırsaydık, sunucu bize aşağıdakini gönderecekti:

10
  

strpos() Fonksiyonu

Aranılan bir kelime ya da harfin değişkenin 1. harfine ne kadar uzaklıkta olduğunu gösterir (1. harf 0 sayılır).

<?php
  $kelime = "Beni Bul!";
      // 012345678 olarak görülür

  echo strpos( $kelime, "Bul" );
?>
  

Bu kodu çalıştırsaydık, sunucu bize aşağıdakini gönderecekti:

5
  

Tüm hakları saklıdır. Lütfen kaynak belirtmeden sitenizde yayınlamayın. Web Sitesi © 2014