PHP Dersleri
Temel Bilgiler
PHP Nedir?
PHP Kurulumu
PHP Kod Yapısı
PHP Değişkenleri
PHP String İşlemleri
PHP Operatörleri (İşleçleri)
PHP If Else Deyimi
PHP Switch Kodu
PHP Array (Dize)
PHP While Döngüsü
PHP For Döngüsü
PHP Fonksiyonları
PHP Form İşlemleri

PHP İleri Düzey
PHP Tarih ve Saat
PHP Include
PHP Dosya İşlemleri
PHP Cookies (Çerezler)
PHP Sessions (Oturumlar)
PHP E-Mail
PHP Veritabanı İşlemleri

Bağlantılar
HTML Dersleri
JavaScript Dersleri
CSS Dersleri
ASP Dersleri
PHP Dersleri
MySQL Komutları
jQuery Dersleri
Venus Programlama

Ana Sayfa Bize Ulaşın

PHP Veritabanı İşlemleriMySQL Bağlantısını Sağlamak ve Kesmek

mysql_connect( adres, kullanıcı, şifre ); - Bağlanmayı dener, başarılı olursa DOĞRU (true) değeri döndürür.

mysql_select_db( veritabanı_adı ); - İşlem yapmak üzere veritabanı seçer.

mysql_close(); - Bağlantıyı keser. Bunu yapmazsak bağlantı açık kalır, bu da ziyaretçisi yüksek bir sitede MySQL sunucusuna erişimde sıkıntıya yol açabilir.

<?php
  // Bağlantıyı sağlarız.
  $baglanti = mysql_connect( "mysql.sunucu.adresi", "user", "pass" );

  if ( !$baglanti )
	exit( "Bağlantı sağlanamadı." );

  // Bağlandıktan sonra işlem yapılacak DB adı: veritabanim.
  mysql_select_db( "veritabanim" );

  // Bağlantıyı kesiyoruz.
  mysql_close();
?>
  

MySQL Sorgusu Gerçekleştirmek

mysql_query( sorgu ); - Bir SQL komutunu çalıştırmamızı sağlar..

<?php
  mysql_query( "INSERT INTO tablo (isim, yas)
         VALUES('Murat', 27);" );
?>
  

Veritabanı Bilgilerine Erişmek

mysql_fetch_array( sorgu ); - SQL sorgusuyla elde ettiğimiz verileri listeleme.

<?php
  $baglanti = mysql_connect( "localhost", "root", "pass" );
  mysql_select_db( "veritabanim" );

  $sorgu = mysql_query( "SELECT * FROM tablo
             WHERE ad = 'Murat';" );

  while( $row = mysql_fetch_array( $sorgu ) ) {
   echo $row['ad'] . "'ın yaşı: " . $row['yas'];
  }

  mysql_close();
?>
  

Tüm hakları saklıdır. Lütfen kaynak belirtmeden sitenizde yayınlamayın. Web Sitesi © 2014