PHP Dersleri
Temel Bilgiler
PHP Nedir?
PHP Kurulumu
PHP Kod Yapısı
PHP Değişkenleri
PHP String İşlemleri
PHP Operatörleri (İşleçleri)
PHP If Else Deyimi
PHP Switch Kodu
PHP Array (Dize)
PHP While Döngüsü
PHP For Döngüsü
PHP Fonksiyonları
PHP Form İşlemleri

PHP İleri Düzey
PHP Tarih ve Saat
PHP Include
PHP Dosya İşlemleri
PHP Cookies (Çerezler)
PHP Sessions (Oturumlar)
PHP E-Mail
PHP Veritabanı İşlemleri

Bağlantılar
HTML Dersleri
JavaScript Dersleri
CSS Dersleri
ASP Dersleri
PHP Dersleri
MySQL Komutları
jQuery Dersleri
Venus Programlama

Ana Sayfa Bize Ulaşın

PHP Switch KoduBir değişkene bağlı koşullu işlem yaparken IF, ELSEIF, ELSEIF ... şeklinde uzunca bir komut kullanmak hem zamanımızı alır, hem php derleyiciyi yorar. Bu gibi durumlarda Switch kodu işimizi kolaylaştırır.

<?php
  $secim = 3;

  switch( $secim )
  {
   case 1:
     echo "Benim sayım 1!";
     break;
   case 2:
     echo "Benim sayım 2!";
     break;
   case 3:
     echo "Benim sayım 3!";
     break;
   default:
     echo "Benim sayım 1, 2 veya 3 değil!";
  }
?>
  

Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere $secim değişkeninin aldığı değere göre switch komutuyla işlem yapılmasını sağladık. Burada case 1:, değişkenin hangi değerde olması durumunda işlem yapacağını bize bildirir. break; ise switch'den çıkılması gerektiğini php ye anlatmamıza yarar. default: olarak belirtilen son satır ise hiçbir koşul sağlanmadığı takdirde yapılacak işi tanımlar.

Aşağıda başka bir örnekte string (alfasayısal) bir değişkenle Switch kullandık:

<?php
  $kimin = "Ali";

  switch( $kimin )
  {
   case "Ali":
     echo "Ali'nin";
     break;
   case "Hasan":
     echo "Hasan'ın";
     break;
   default:
     echo "Kimsenin değil!";
  }
?>
  

Tüm hakları saklıdır. Lütfen kaynak belirtmeden sitenizde yayınlamayın. Web Sitesi © 2014