PHP Dersleri
Temel Bilgiler
PHP Nedir?
PHP Kurulumu
PHP Kod Yapısı
PHP Değişkenleri
PHP String İşlemleri
PHP Operatörleri (İşleçleri)
PHP If Else Deyimi
PHP Switch Kodu
PHP Array (Dize)
PHP While Döngüsü
PHP For Döngüsü
PHP Fonksiyonları
PHP Form İşlemleri

PHP İleri Düzey
PHP Tarih ve Saat
PHP Include
PHP Dosya İşlemleri
PHP Cookies (Çerezler)
PHP Sessions (Oturumlar)
PHP E-Mail
PHP Veritabanı İşlemleri

Bağlantılar
HTML Dersleri
JavaScript Dersleri
CSS Dersleri
ASP Dersleri
PHP Dersleri
MySQL Komutları
jQuery Dersleri
Venus Programlama

Ana Sayfa Bize Ulaşın

PHP Operatörleri (İşleçleri)Aritmetik İşlemler

Operator Açıklama
+ Toplama
- Çıkarma
* Çarpma
/ Bölme
% Mod (bölümünden kalan)
++ Arttırma (1 ekleme)
-- Azaltma (1 eksiltme)


Görev İşlemleri

Operator Örnek Açıklama
= x = y Eşitlik
+= x += y x, y ile toplamına eşit
-= x -= y x, y den farkına eşit
*= x *= y x, y ile çarpımıdır
/= x /= y x, y ile bölümüdür


Karşılaştırma İşlemleri

Operator Açıklama Örnek
== Eşittir 5 == 8 YANLIŞTIR
!= Eşit değildir 5 != 8 DOĞRUDUR
<> Eşit değildir 5 <> 8 DOĞRUDUR
> Büyüktür 5 > 8 YANLIŞTIR
< Küçüktür 5 < 8 DOĞRUDUR
>= Büyük eşittir 5 >= 8 YANLIŞTIR
<= Küçük eşittir 5 <= 8 DOĞRUDUR


Mantıksal İşlemler

Operator Açıklama Örnek
&& VE x = 6, y = 3 ise
( x < 10 && y > 1 )
DOĞRUDUR
|| VEYA x = 6, y = 3 ise
( x == 5 || y == 5 )
YANLIŞTIR
! DEĞİLSE x = 6, y = 3 ise
( !( x == y ) )
DOĞRUDUR


Tüm hakları saklıdır. Lütfen kaynak belirtmeden sitenizde yayınlamayın. Web Sitesi © 2014