PHP Dersleri
Temel Bilgiler
PHP Nedir?
PHP Kurulumu
PHP Kod Yapısı
PHP Değişkenleri
PHP String İşlemleri
PHP Operatörleri (İşleçleri)
PHP If Else Deyimi
PHP Switch Kodu
PHP Array (Dize)
PHP While Döngüsü
PHP For Döngüsü
PHP Fonksiyonları
PHP Form İşlemleri

PHP İleri Düzey
PHP Tarih ve Saat
PHP Include
PHP Dosya İşlemleri
PHP Cookies (Çerezler)
PHP Sessions (Oturumlar)
PHP E-Mail
PHP Veritabanı İşlemleri

Bağlantılar
HTML Dersleri
JavaScript Dersleri
CSS Dersleri
ASP Dersleri
PHP Dersleri
MySQL Komutları
jQuery Dersleri
Venus Programlama

Ana Sayfa Bize Ulaşın

PHP For DöngüsüBir kodu, belirttiğimiz şekillerde ve sayılarda yaptırtmak için for komutu bize yardım eder.

for( değişken, koşul, artış miktarı ) { ... } şeklinde kullanılır. Örneğin:

<?php
  for ( $i = 1; $i <= 5; $i++ ) {
   echo "Benim sayım $i!";
  }
?>
  

Yukarıda, FOR( ... ) içerisinde yazdığımız kodun anlamı: $i 1 dir, $i 5'e eşit ya da ondan küçük olduğu sürece $i'yi 1 arttır ve aynı işlemleri tekrar et. Aşağıdaki şekilde sonuç verir:

Benim sayım 1!
Benim sayım 2!
Benim sayım 3!
Benim sayım 4!
Benim sayım 5!
  

Foreach Döngüsü

Bir dize (array) içerisindeki tüm değerleri listelemek, onlar üzerinde işlem yapmak için bu komuttan yararlanabiliriz.

<?php
  $sayilar = array("Bir","Iki","Uc");

  foreach( $sayilar as $deger ) {
   echo $deger;
  }
?>
  

Aşağıdaki şekilde sonuç verir:

Bir
Iki
Uc
  

Tüm hakları saklıdır. Lütfen kaynak belirtmeden sitenizde yayınlamayın. Web Sitesi © 2014