PHP Dersleri
Temel Bilgiler
PHP Nedir?
PHP Kurulumu
PHP Kod Yapısı
PHP Değişkenleri
PHP String İşlemleri
PHP Operatörleri (İşleçleri)
PHP If Else Deyimi
PHP Switch Kodu
PHP Array (Dize)
PHP While Döngüsü
PHP For Döngüsü
PHP Fonksiyonları
PHP Form İşlemleri

PHP İleri Düzey
PHP Tarih ve Saat
PHP Include
PHP Dosya İşlemleri
PHP Cookies (Çerezler)
PHP Sessions (Oturumlar)
PHP E-Mail
PHP Veritabanı İşlemleri

Bağlantılar
HTML Dersleri
JavaScript Dersleri
CSS Dersleri
ASP Dersleri
PHP Dersleri
MySQL Komutları
jQuery Dersleri
Venus Programlama

Ana Sayfa Bize Ulaşın

PHP Dosya İşlemlerifopen() ile Bir Dosya Açmak

Bu fonksiyon bir dosyanın içeriğine erişmek, dosya üzerinde işlem yapmak, veri eklemek için kullanılır.

Kullanım Şekli: fopen( dosya, özellik );

<?php
  $file = fopen( "Okubeni.txt", "r" );
?>
  

Özellik olarak nitelendirdiğimiz 2. parametre dosyanın okuma biçimidir.

r -> sadece okumak için
w -> sadece yazmak için
a -> dosya üzerine eklemek için

fopen() aynı zamanda mantıksal (bool) değer döndürür, bu değer DOĞRU (true) ise dosya açılması başarılı, YANLIŞ (false) ise dosya açılmasında hata ile karşılaşılmıştır.

<?php
  $file = fopen( "Okubeni.txt", "r" )
      or exit("Dosyaya erişilemiyor!");
?>
  

fclose() ile Açılmış Bir Dosyayı Kapatmak

<?php
  $file = fopen("test.txt","r"); // açarız

  // buraya kodlar gelecek

  fclose( $file ); // kapatırız
?>
  

feof( dosya ) ile Dosyanın Bittiği Kontrolü

Açtığımız bir dosyanın son satırında olup olmadığımızı bu değer ile öğrenebiliriz.

<?php
  if ( feof( $dosya ) )
   echo "Metin bitmiştir";
?>
  

Bir Dosyayı Satır Satır Okumak - fgets()

fgets() Fonksiyonu açtığımız dosyadan veri almamızda bize yardım eder. Bu veri tek satırlık bir veridir.

<?php
  $dosya = fopen( "Isimler.txt", "r" ) // Aç
      or exit( "Dosya bulumamadı." );

  while( !feof( $dosya ) ) // Dosya bitene kadar oku
   echo fgets( $dosya ) . "<br />";

  fclose( $dosya ); // Kapat
?>
  

Tüm hakları saklıdır. Lütfen kaynak belirtmeden sitenizde yayınlamayın. Web Sitesi © 2014