PHP Dersleri
Temel Bilgiler
PHP Nedir?
PHP Kurulumu
PHP Kod Yapısı
PHP Değişkenleri
PHP String İşlemleri
PHP Operatörleri (İşleçleri)
PHP If Else Deyimi
PHP Switch Kodu
PHP Array (Dize)
PHP While Döngüsü
PHP For Döngüsü
PHP Fonksiyonları
PHP Form İşlemleri

PHP İleri Düzey
PHP Tarih ve Saat
PHP Include
PHP Dosya İşlemleri
PHP Cookies (Çerezler)
PHP Sessions (Oturumlar)
PHP E-Mail
PHP Veritabanı İşlemleri

Bağlantılar
HTML Dersleri
JavaScript Dersleri
CSS Dersleri
ASP Dersleri
PHP Dersleri
MySQL Komutları
jQuery Dersleri
Venus Programlama

Ana Sayfa Bize Ulaşın

PHP FonksiyonlarıPHP'de hazırlayacağımız özel fonksiyonlarla işlerimizi kolaylaştırabilir, türlü işlemler için zaman kazanabiliriz.

function isim( değişkenler ) { ... } şeklinde kullanılır. Örneğin:

<?php

  AdimiYaz();

  function AdimiYaz() {
   echo "Murat Eliçalışkan";
  }

?>
  

Parametre Kullanmak

Fonksiyonları bazı değişkenlerle birlikte kullanabiliriz.

<?php

  echo "Benim adım ";
  AdYaz( "Murat" );
  echo "Kardeşimin adı ";
  AdYaz( "Çiğdem" );

  function AdYaz( $ad ) {
   echo $ad . "<br />";
  }

?>
  

Aşağıdaki gibi çıkacaktır:

  Benim adım Murat
  Kardeşimin adı Çiğdem
  

Parametre sayısı birden fazla da olabilir. Parametreler arasına virgül (,) alarak bu işlemi yaparız. Ayrıca bazı parametreleri opsiyonel (seçime bağlı) ayarlamamız da mümkün. Bunları bir örnekte görelim:

<?php

  AdYaz( "Murat", 27 );

  AdYaz( "Çiğdem", 25, true );

  function AdYaz( $ad, $yas, $kalin_yaz == false ) {
   if ( $kalin_yaz )
     echo "<b>$ad, $yas yaşında.</b><br />";
   else
     echo "$ad, $yas yaşında.<br />";
  }

?>
  

Aşağıdaki gibi görünecektir:

  Murat, 27 yaşında.
  Çiğdem, 25 yaşında.
  

Fonksiyonlarda Değer Döndürmek

Fonksiyonlar return; komutu ile bir sonucu elde etmemizi sağlayabilir. Aşağıda bir sayının karesini alan fonksiyon anlatılmıştır:

<?php

  echo Karesi( 6 );

  function Karesi( $sayi ) {
   return $sayi * $sayi;
  }

?>
  

Bu örnekte gördüğümüz fonksiyonun döndürdüğü değer sayısaldır, bir fonksiyon sayısal, alfasayısal (string), mantıksal (boolean) veya dize (array) döndürebilir. Ayrıca bir fonksiyonun işlevini kesip tekrar ana kodlara dönmesi için boş bir şekilde return; kullanılabilir.

Tüm hakları saklıdır. Lütfen kaynak belirtmeden sitenizde yayınlamayın. Web Sitesi © 2014