PHP Array (Dize)

Dize, birden fazla değişken barındıran veri grubudur. Bu değişkenler aynı türdedir ve tek bir ana değişken içerisinde bulunurlar.

Örneğin 4 değişkenli bir alfasayısal yapımız var:

PHP Kodu

<?php
  $model1 = "Mercedes";
  $model2 = "Opel";
  $model3 = "BMW";
  $model4 = "Peugeot";
?>
Şanslıyız ki bu modeller 4 tane, ya 400 tane olsaydı? Tek tek yazacak mıydık? Elbette hayır, çünkü dize kullanarak işimizi hızlandırabiliriz.

Sayısal Dizeler

Gruba dahil her değişkenin bir numara ile belirtildiği yapıdır. 2 şekilde yapılır.

PHP Kodu

<?php
  // 1. Yol
  $modeller = array("Mercedes","Opel","BMW","Peugeot");

  // 2. Yol
  $modeller[0] = "Mercedes";
  $modeller[1] = "Opel";
  $modeller[2] = "BMW";
  $modeller[3] = "Peugeot";
?>

Çağrışımsal Dizeler

Dizeleri çağırmak için kullandığımız sayıların yerini kelimeler alır.

PHP Kodu

<?php
  // 1. Yol
  $puanlar = array(
   "Ali" => 10,
   "Hasan" => 15,
   "Murat" => 22,
   "Ayse" => 32,
  );

  // 2. Yol
  $puanlar["Ali"] = 10;
  $puanlar["Hasan"] = 15;
  $puanlar["Murat"] = 22;
  $puanlar["Ayse"] = 32;

?>

Dize İçinde Dize (Çoklu Dizeler)

Bir arraylist içerisinde dizeler kullanabiliriz. Her bir dize için [] eklenir.

PHP Kodu

<?php

  $aileler = array(
   "Eliçalışkan" => array("Murat","Çiğdem","Esra"),
   "Keçecioğlu" => array("Yavuz","Mustafa")
  );

  echo $aileler["Eliçalışkan"][0] . ",
   Eliçalışkan ailesinin bir üyesidir.";

?>