PHP Fonksiyonları

PHP'de hazırlayacağımız özel fonksiyonlarla işlerimizi kolaylaştırabilir, türlü işlemler için zaman kazanabiliriz.

function isim( değişkenler ) { ... } şeklinde kullanılır. Örneğin:

PHP Kodu

<?php

  AdimiYaz();

  function AdimiYaz() {
   echo "Murat Eliçalışkan";
  }

?>

Parametre Kullanmak

Fonksiyonları bazı değişkenlerle birlikte kullanabiliriz.

PHP Kodu

<?php

  echo "Benim adım ";
  AdYaz( "Murat" );
  echo "Kardeşimin adı ";
  AdYaz( "Çiğdem" );

  function AdYaz( $ad ) {
   echo $ad . "<br />";
  }

?>
Aşağıdaki gibi çıkacaktır:

HTML Görünümü

Benim adım Murat
Kardeşimin adı Çiğdem
Parametre sayısı birden fazla da olabilir. Parametreler arasına virgül (,) alarak bu işlemi yaparız. Ayrıca bazı parametreleri opsiyonel (seçime bağlı) ayarlamamız da mümkün. Bunları bir örnekte görelim:

PHP Kodu

<?php

  AdYaz( "Murat", 27 );

  AdYaz( "Çiğdem", 25, true );

  function AdYaz( $ad, $yas, $kalin_yaz == false ) {
   if ( $kalin_yaz )
     echo "<b>$ad, $yas yaşında.</b><br />";
   else
     echo "$ad, $yas yaşında.<br />";
  }

?>
Aşağıdaki gibi görünecektir:

HTML Görünümü

Murat, 27 yaşında.
Çiğdem, 25 yaşında.

Fonksiyonlarda Değer Döndürmek

Fonksiyonlar return; komutu ile bir sonucu elde etmemizi sağlayabilir. Aşağıda bir sayının karesini alan fonksiyon anlatılmıştır:

PHP Kodu

<?php

  echo Karesi( 6 );

  function Karesi( $sayi ) {
   return $sayi * $sayi;
  }

?>
Bu örnekte gördüğümüz fonksiyonun döndürdüğü değer sayısaldır, bir fonksiyon sayısal, alfasayısal (string), mantıksal (boolean) veya dize (array) döndürebilir. Ayrıca bir fonksiyonun işlevini kesip tekrar ana kodlara dönmesi için boş bir şekilde return; kullanılabilir.