PHP Veritabanı İşlemleri

MySQL Bağlantısını Sağlamak ve Kesmek

mysqli_connect( adres, kullanıcı, şifre, veritabanı ); - Bağlanmayı dener, başarılı olursa DOÐRU (true) değeri döndürür.

mysqli_close( $baglanti ); - Bağlantıyı keser. Bunu yapmazsak bağlantı açık kalır, bu da ziyaretçisi yüksek bir sitede MySQL sunucusuna erişimde sıkıntıya yol açabilir.

PHP Kodu

<?php
  // Bağlantıyı sağlarız.
  $baglanti = mysqli_connect( "mysql.sunucu.adresi", "kullanici", "sifre", "veritabani" );

  if ( !$baglanti )
	exit( "Bağlantı sağlanamadı." );

  // Bağlantıyı kesiyoruz.
  mysqli_close( $baglanti );
?>

MySQL Sorgusu Gerçekleştirmek

mysql_query( sorgu ); - Bir SQL komutunu çalıştırmamızı sağlar..

PHP Kodu

<?php
  mysqli_query( $baglanti, "INSERT INTO tablo (isim, yas)
         VALUES('Murat', 27);" );
?>

Veritabanı Bilgilerine Erişmek

mysqli_fetch_array( $sorgu ); - SQL sorgusuyla elde ettiğimiz verileri listeleme.

PHP Kodu

<?php
  $baglanti = mysqli_connect( "localhost", "kullanici", "sifre", "veritabani" );

  $sorgu = mysqli_query( $baglanti, "SELECT * FROM tablo
             WHERE ad = 'Murat';" );

  while( $row = mysqli_fetch_array( $sorgu ) ) {
   echo $row['ad'] . "'ın yaşı: " . $row['yas'];
  }

  mysqli_close( $baglanti );
?>