PHP Veritabanı İşlemleri

MySQL Bağlantısını Sağlamak ve Kesmek

mysql_connect( adres, kullanıcı, şifre ); - Bağlanmayı dener, başarılı olursa DOÐRU (true) değeri döndürür.

mysql_select_db( veritabanı_adı ); - İşlem yapmak üzere veritabanı seçer.

mysql_close(); - Bağlantıyı keser. Bunu yapmazsak bağlantı açık kalır, bu da ziyaretçisi yüksek bir sitede MySQL sunucusuna erişimde sıkıntıya yol açabilir.

PHP Kodu

<?php
  // Bağlantıyı sağlarız.
  $baglanti = mysql_connect( "mysql.sunucu.adresi", "user", "pass" );

  if ( !$baglanti )
	exit( "Bağlantı sağlanamadı." );

  // Bağlandıktan sonra işlem yapılacak DB adı: veritabanim.
  mysql_select_db( "veritabanim" );

  // Bağlantıyı kesiyoruz.
  mysql_close();
?>

MySQL Sorgusu Gerçekleştirmek

mysql_query( sorgu ); - Bir SQL komutunu çalıştırmamızı sağlar..

PHP Kodu

<?php
  mysql_query( "INSERT INTO tablo (isim, yas)
         VALUES('Murat', 27);" );
?>

Veritabanı Bilgilerine Erişmek

mysql_fetch_array( sorgu ); - SQL sorgusuyla elde ettiğimiz verileri listeleme.

PHP Kodu

<?php
  $baglanti = mysql_connect( "localhost", "root", "pass" );
  mysql_select_db( "veritabanim" );

  $sorgu = mysql_query( "SELECT * FROM tablo
             WHERE ad = 'Murat';" );

  while( $row = mysql_fetch_array( $sorgu ) ) {
   echo $row['ad'] . "'ın yaşı: " . $row['yas'];
  }

  mysql_close();
?>