PHP Kod Yapısı

Basit PHP Kod Yapısı

PHP Scriptleri <?php ile başlar ve ?> ile biter. PHP Kodlarımız bu aralığa yazılır. Ayrıca çoğu sunucu <? ile başlamasına da destek verir. Buna karşın <?php olarak başlatmaya kendinizi alıştırmanız faydanıza olur.

PHP Kodu

<html>
<body>
<?php
   echo "Merhaba dünya!";
?>
</body>
</html>
Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere her php komut satırı noktalı virgül (;) ile biter.

PHP'de yazı yazdırmanın iki basit kodu vardır: echo ve print, yukarıda echo ile yazı yazdırdık.

Açıklama Nasıl Yazılır?

PHP Kodlarımız arasına satır ya da uzun bölümler halinde açıklama eklememiz mümkün. Bunlar php tarafından görülmez ve bize kolaylık sağlar:

PHP Kodu

<html>
<body>
<?php
   // Bu bir açıklama

   /* Bu da
      bir
      açıklama */
?>
</body>
</html>