PHP Cookies (Çerezler)

Çerezler, bir kullanıcıyı tanımak amacıyla sunucu tarafından oluşturulan bilgilerdir, bu bilgiler direkt olarak kullanıcının bilgisayarında saklanır, belli bir süre geçerlidir ve tarayıcıyla (browser) ilişkilendirilen bir yapıdır.

Kullanım Şekli: setcookie( isim, değer, geçerlilik_süresi );

PHP Kodu

<?php
   setcookie( "user", "Murat", time() + 3600 );
   // 1 saat geçerli
?>
NOT: 3600, saniye cinsinden süredir. 60 x 60 = 3600 den 1 saat bulunur.

Bir Çerez Değerini Elde Etmek

Sadece tanımlı bir tanesini elde etmek için:

PHP Kodu

<?php
   echo $_COOKIE['user']; // user adlı çerez
?>
Tamamını listeletmek için print_r() fonksiyonu ile:

PHP Kodu

<?php
   print_r( $_COOKIE ); // Kullanıcıya ait tüm veriler
?>
NOT: print_r( dize ) fonksiyonu bir dize içerisindeki tüm değerleri ekrana yazdırır. Tüm dize (array) tipi değişkenlerde kullanılabilir.

Bir Çerez Değerini Silmek

Geçerlilik süresini değiştirerek sileriz:

PHP Kodu

<?php
   setcookie( "user", "Murat", time() - 3600 );
   // 1 saatten fazla geçmiş olacaktır.
?>