PHP While Döngüsü

Birden fazla işlemi aynı anda yapmak, dizelerlerle çalışmak için döngülerden faydalanırız. Bunlardan biri de While() döngüsüdür.

While( koşul ) { ... } şeklinde kullanımı olan bu komutta koşul doğru (true) olana kadar iç kısımdaki kod tekrarlanmaktadır. Örneğin:

PHP Kodu

<?php
  $sayi = 1;

  while( $sayi <= 5 ) {
   echo "Benim sayım $sayi!";
   $sayi++;
  }
?>
Aşağıdaki şekilde sonuç verir:

HTML Görünümü

Benim sayım 1!
Benim sayım 2!
Benim sayım 3!
Benim sayım 4!
Benim sayım 5!

Do ... while Döngüsü

Eğer kodu önce yaptırtacak sonra koşulu kontrol edeceksek bu komut bize yardımcı olur. Yukarıdaki aynı işlemi bu komutla yapalım:

PHP Kodu

<?php
  $sayi = 1;

  do {
   $sayi++;
   echo "Benim sayım $sayi!";
  }
  while( $sayi <= 5 );
?>
Aşağıdaki şekilde sonuç verir:

HTML Görünümü

Benim sayım 2!
Benim sayım 3!
Benim sayım 4!
Benim sayım 5!
Benim sayım 6!