PHP E-Mail

Bunun için mail() fonksiyonunu kullanırız.

Kullanım Şekli: mail( alıcı, başlık, mesaj, ayarlar );

PHP Kodu

<?php
   // Genel Ayarlar
   $alici = "herhangibiri@ornek.com";
   $baslik = "Merhaba!";
   $mesaj = "Uzun süredir yazmıyorsunuz, özledik sizi.";

   // Gönderen, diğer alıcılar, mail türü vb.
   $gonderen = "baskabiri@ornek.com";
   $bilgi = "From: $gonderen";

   mail( $alici, $baslik, $mesaj, $bilgi );
?>
E-posta gönderiminin sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için PHP'nin SMTP ayarlarının yapılmış olması gereklidir.