PHP Tarih ve Saat

Sunucu saatini PHP'de date( biçim, zaman ) fonksiyonu ile kullanırız. İlk parametre, tarih formatının nasıl olacağını bildirmemize yarar ve zorunludur.

d -> 01 - 31 arasında değer alan gün.
m -> 01 - 12 arasında değer alan ay.
Y -> XXXX şeklinde 4 haneli yıl değeri.
G -> 00 - 23 arasında değer alan saat değeri.
i -> 00 - 59 arasında değer alan dakika değeri.
s -> 00 - 59 arasında değer alan saniye değeri.

PHP Kodu

<?php
   echo date("d/m/Y G:i:s");
?>
İkinci parametre olan zamanı belirtmediğimiz için şu andaki zamanı dikkate alır ve aşağıdaki şekilde görünür:

HTML Görünümü

25/07/2011 19:13:49
Tanımlı bir tarihi gösterirken ikinci parametreyi kullanmalıyız. PHP'de Unix saati gösterilir. Geçerli Unix saatini görmek için time() fonksiyonu kullanılabilir.

PHP Kodu

<?php

   echo time() . "<br />";
   // 1311610741 gösterir (Unix Zaman Dilimi)

   echo date("d/m/Y G:i:s", time());
   // Şu andaki tarih ve saati gösterir.

?>
Bir UNIX zaman dilimi tanımlamak için mktime() fonksiyonu kullanabiliriz. Örneğin geçerli güne 1 ekleyerek yarını yazdıralım:

PHP Kodu

<?php
   $yarin = mktime(0,0,0,date("m"),date("d")+1,date("Y"));
   echo date("d/m/Y G:i:s", $yarin); // Yarın bu zamanı verir.
?>