PHP Dosya İşlemleri

fopen() ile Bir Dosya Açmak

Bu fonksiyon bir dosyanın içeriğine erişmek, dosya üzerinde işlem yapmak, veri eklemek için kullanılır.

Kullanım Şekli: fopen( dosya, özellik );

PHP Kodu

<?php
  $file = fopen( "Okubeni.txt", "r" );
?>
Özellik olarak nitelendirdiğimiz 2. parametre dosyanın okuma biçimidir.

r -> sadece okumak için
w -> sadece yazmak için
a -> dosya üzerine eklemek için

fopen() aynı zamanda mantıksal (bool) değer döndürür, bu değer DOÐRU (true) ise dosya açılması başarılı, YANLIŞ (false) ise dosya açılmasında hata ile karşılaşılmıştır.

PHP Kodu

<?php
  $file = fopen( "Okubeni.txt", "r" )
      or exit("Dosyaya erişilemiyor!");
?>

fclose() ile Açılmış Bir Dosyayı Kapatmak

PHP Kodu

<?php
  $file = fopen("test.txt","r"); // açarız

  // buraya kodlar gelecek

  fclose( $file ); // kapatırız
?>

feof( dosya ) ile Dosyanın Bittiği Kontrolü

Açtığımız bir dosyanın son satırında olup olmadığımızı bu değer ile öğrenebiliriz.

PHP Kodu

<?php
  if ( feof( $dosya ) )
   echo "Metin bitmiştir";
?>

Bir Dosyayı Satır Satır Okumak - fgets()

fgets() Fonksiyonu açtığımız dosyadan veri almamızda bize yardım eder. Bu veri tek satırlık bir veridir.

PHP Kodu

<?php
  $dosya = fopen( "Isimler.txt", "r" ) // Aç
      or exit( "Dosya bulumamadı." );

  while( !feof( $dosya ) ) // Dosya bitene kadar oku
   echo fgets( $dosya ) . "<br />";

  fclose( $dosya ); // Kapat
?>