PHP Sessions (Oturumlar)

Bir önceki konuda çerezlerin kullanıcı bilgisayarında saklandığını söylemiştik. Session olarak tabir edeceğimiz bu tür ise sunucuda saklanan kişisel verilerdir.

Bir php dosyasına oturum desteği vermek için o dosyanın başına session_start(); eklenmelidir.

Kullanım Şekli: $_SESSION['degisken'] = deger;

PHP Kodu

<?php
  session_start();

  $_SESSION['isim'] = "Murat";
?>

Bir Oturum Bilgisinin Varlığını Kontrol Etmek - isset()

Bir oturum bilgisi, sunucu tarafından işlenmeden geçerli değildir. Yani değer verilmemiş bir oturum bilgisine erişirsek hata çıkar. Bunu kontrol etmenin yolu isset() fonksiyonudur:

PHP Kodu

<?php
  session_start();

  if ( isset( $_SESSION['goruntuleme'] ) )
   $_SESSION['goruntuleme'] = $_SESSION['goruntuleme'] + 1;
  else
   $_SESSION['goruntuleme'] = 1;

  echo "Bu sayfa " . $_SESSION['goruntuleme'] . " kez
     görüntülendi.";
?>

Bir Oturum Bilgisini Silmek - unset()

Geçerli bir oturum bilgisini unset() fonksiyonu ile kaldırırız:

PHP Kodu

<?php

  unset( $_SESSION['goruntuleme'] );

?>